Kmotroměr


Předkládám Vám malý volební screening billboardové reklamy politických stran. Data pro posouzení byla získána dne 5.10.2013 v Praze 11. Pro účely posouzení se za billboard považuje jakékoliv reklamní zařízení, které není běžně přístupné zdarma všem účastníkům politické soutěže, či kam se běžně plakáty lepit nesmí (černý výlep). Při hodnocení je počítán jeden velký billboard = 1 bod, „malé“ reklamní plochy jsou vždy počítány dohromady (v určité blízké vzdálenosti) za jeden bod („hnízdo“) - například reklamní poutače na lampách v nepřerušené řadě za sebou. Vycházím z faktu, že čím více billboardů strana užívá, tím více má peněz na tuto neetickou inzerci a tím více kmotrů za ní stojí. Je jasné, že na základě dat z jedné oblasti nelze usuzovat na poměry ve zbytku země, ale jistě je možné si udělat dílčí obrázek. Vzorec pro výpočet „kmotroty“ strany zní: (počet bodů konkrétní strany/počet bodů strany s nejvíce billboardy)*10. Výsledek se vždy zaokrouhlí k nejbližší hodnotě (0-10), podle obecně platných matematických principů.„kmotrota“

logo strany/sdružení

počet billboardů

galerie

12

ČSSD

10

SPOZ

9

KDU-ČSL

5

Hlavu vzhůru

5

ODS

3

ANO

3

Úsvit

1

KSČM

1

TOP09Žádné billboardy neužívají následující strany, které kandidují celorepublikově a tudíž zvažte jejich podporu:Z tabulky lze učinit zajímavé závěry. Ačkoliv s hromadnou výstavbou prvků velkoplošné reklamy je v Praze spojena především ODS, nyní jich sama užívá málo a rozhodně ne těch největších. Nepříjemným překvapením je strana KDU-ČSL, která v letošní kampani billboardů naopak využívá hodně. U SPOZ též nevíme, kde na tak rozsáhlou propagaci bere finance, zejména proto, že často užívá největší billboardy (zřejmě dědictví po ODS). U ČSSD to naopak příliš nepřekvapí, patří k favoritům voleb roku 2013 a na své voliče zřejmě potřebuje křičet. Mě osobně naopak překvapila strana TOP09, za kterou jsem na Praze 11 našel pouze jeden billboard a to ještě evidentně dočasný – pan kandidát Cempírek, který, ještě jako poslanec, zpracovával petici proti billboardům, zřejmě pozitivně zapracoval alespoň ve své straně. Další pozitivum vidím v neobsazených plochách na dopravních zařízeních. V roce 2010 byla reklama úplně všude. Strana Úsvit evidentně užívá hlavně černého výlepu. Komunisté měli smůlu, že zrovna přijeli s mobilním nosičem na autobuse, jinak by též skončili „tradičně“ s nulou.