17.4.2010


Dnes jsem se probudil do krásného slunečného sobotního dne, vyhlédnu z okna - a tam čilý stavební ruch. I řekl jsem si, copak nám to asi veřejně prospěšného staví na veřejném prostranství? Po chvilce pozorování poznávám díly, které již prozrazují nekalé úmysly stavebníků - staví billboard. Toto zařízení, oficiálně honosně nazývané "velkoplošná reklamní plocha", určené k ovlivňování mas, prostřednictvím podprahové reklamy, budu tedy vídat každé ráno, i s jeho pochybným obsahem. Ovládlo mě rozčílení a bytostná nenávist vůči stavebníkům dokonávajícím své hrůzné dílo, úředníkům stavebního odboru, kteří jeho stavbu povolili, i všem budoucím uživatelům tohoto ďáblova díla. Se "svým" billboardem však již zřejmě nic neudělám, ale k ochraně budoucích nechtěných konzumentů této formy reklamy zakládám tuto stránku, jejímž cílem je koordinace všech stejně smýšlejících občanů k podání petice, za zákaz velkoplošné reklamy. Zákazem billboardů chci dosáhnout méně mrtvých na silnicích (kde není billboard, tam do něj nelze narazit), přehlednějšího dopravního značení (lepší soustředění na dopravní značky), menší psychické zátěže při cestování ve městech (žádné podprahové vnímání reklamy) a usměrnění reklamy do těch médií, kde ji někdo chce dobrovolně konzumovat.